top of page

רב-קו במוניות השירות

עודכן: 29 בספט׳ 2021מוניות השירות מהוות שירות משלים לשירות התח״צ, בשל גודלן וגמישות ההפעלה שלהן, אך במשך שנים ארוכות לא היה ניתן לשלם עבור הנסיעה בהן בעזרת כרטיס הרב-קו. הדבר מנע ממאות אלפי נוסעים להשתמש במוניות השירות.

בשיתוף עם ארגון נהגי המוניות וארגוני הגיל השלישי הובילו פעילי "15 דקות" מהלך להכנסת הרב-קו למוניות השירות.


בדצמבר 2017 הכריז שר התחבורה ישראל כץ כי בסוף 2018 יוכנס הרב-קו למוניות. הרפורמה נכנסה לתוקף לבסוף באוגוסט 2019.


רפורמה זו מאפשרת לאוכלוסיית הקשישים, הסטודנטים, הנוער, הנכים ומשתמשי החופשי חודשי ליהנות משירות מוניות השירות במספר קווים בתל אביב ובתקווה תאפשר בהמשך להנות מהשירות גם בקווי מוניות שירות אחרים ברחבי הארץ.


Comments


bottom of page