top of page

שיעור זום 1 - תדמית התחבורה הציבורית

משך השיעור: 30 דקות

 

תרגיל - מי אני ומה ואיך הגעתי לפה:

מראים לתלמידים תמונות של אנשים שהם לא מכירים אחת אחרי השנייה (מצורפת מצגת תמונות). כל דמות עם חזות סטריאוטיפית ברורה (איש עסקים, מוזיקאי צעיר, אישה מגונדרת, איש עני, מישהו עם כלב). בכל פעם נבקש מהם לנחש פרטים על הדמות (גיל, מקצוע, מקום מגורים), ולנחש איך הוא מגיע ממקום למקום. הדמות האחרונה שאותה נציג תהיה דמות מעולמם של התלמידים - תמונה שלכם (המורה שמעביר את השיעור), של מנהל בית הספר, של דמות נערצת עליהם.

פתיחה:

"היום נשוחח על תחבורה ציבורית. אנו יכולים ללמוד מתרגיל הפתיחה שנסיעה ברכב פרטי נחשבת בעינינו כדבר יוקרתי בעוד שתחבורה ציבורית נתפסת בעינינו כמשהו שמיועד לאנשים במעמד סוציואקונומי נמוך יותר או כאלה שאינם יכולים לנהוג (צעירים, מבוגרים...) בשלושת השיעורים הקרובים אנו ננסה לבחון יחד את התפישה הזו, ולהבין איך אנחנו יכולים להשפיע עליה."

דיון:

"איזו תחבורה עדיפה בעיניכם? פרטית או ציבורית?"

כשהתלמידים משמיעים את דעותיהם, אנו נדגיש את ההיבטים השונים אליהם התייחסו (כסף, בריאות, בטיחות, זמן, פערים חברתיים...).

 

התייחסות לכתבה:

מציגים כתבה שמתייחסת לגידול המשמעותי בכמות הרכבים לעומת הפיתוח המוגבל של הכבישים. (כתבה מצורפת למצגת).

"כמות האנשים והנסועה עולים מדי שנה, וכרגע זה מתבטא בעלייה בכמות הרכבים הפרטיים על הכביש. למדינה אין אפשרות לבנות כבישים בקצב של גידול המכונית. מה יקרה אם קצב ריבוי המכוניות ימשיך להיות מהיר יותר מקצב סלילת הכבישים? מה יקרה אם נמשיך לנצח לבנות עוד ועוד כבישים במדינה? מה פתרון לכל זה? - תחבורה ציבורית!"

 

סרטונים:

מראים לתלמידים שני סרטונים המתייחסים בדרך עקיפה לתחבורה ציבורית  (מצורפים קישורים לסרטונים ביוטיוב, אפשר להראות סרטונים אחרים עם מסר דומה).

 

בסרטון הראשון (How unexpected) רואים זוג מחכה לאוטובוס בתחנה בתנאי מזג אוויר משתנים. לאחר צפייה בסרטון נשאל את התלמידים אלו מסרים אפשר ללמוד מהסרטון על תחבורה ציבורית. נכוון אותם לתשובות בסגנון שצריך להמתין בחוץ לאוטובוס, שחם, קר, גשום. שזה לא תמיד נוח.

 

נראה להם סרטון נוסף (break dancing on The train), אנשים רוקדים ברכבת. נשאל אותם מה למדנו עכשיו על תחבורה ציבורית, נכוון אותם לתשובות בסגנון שאפשר לנצל את זמן הנסיעה לתחביבים, אפשר לנסוע יחד לחברים, זה כיף. 

 

 

 

סיכום:

"בשיעורים הבאים אנחנו נלמד ונעמיק בכל ההיבטים השונים שהעלתם לגבי תחבורה. אבל בעיקר נבין איך אנחנו יכולים להיות אלה שנשפיע על התפישה של אנשים על התחבורה הציבורית, ולהיות קצת כמו הסרטון השני, שמאיר את הצדדים הכיפים שבה".

bottom of page