top of page

מדריך זכויות הנוסעים

מדריך זכויות הנוסעים
 • איזה מקרים מתאימים לתביעה קטנה?
  ישנם מספר מקרים מובהקים שמתאימים לתביעה קטנה, מקרים שבהם ישנה הפרה בוטה של המפעיל את תנאי המכרז: *אוטובוס שלא יוצא בכלל מתחנת המוצא *אוטובוס שיוצא באיחור מתחנת המוצא *אוטובוס שמדלג על תחנה אם אחד מהמקרים האלה קורים לכם באופן קבוע ממליצים לכם לקרוא את המדריך לתביעות קטנות שלנו!
 • מה ההבדל בין תביעה רגילה לתביעה קטנה?
  תביעה קטנה היא כלי פשוט ביותר! בתביעה קטנה לא צריך עורכי דין או ידע משפטי. הראיות שצריך הן מאד בסיסיות (תלונה למפעיל על כל מקרה, כרטיס אוטובוס, קבלה של מונית, טלפון של נוסע נוסף, צילום, סרטון). תביעות קטנות הן על רקע סכסוכים אזרחיים (כמו צרכנות) וניתן להגיש תביעה עד לסכום מסוים לבית משפט בהליך פשוט מאד ואפילו דרך האינטרנט. בתביעה קטנה דורשים פיצוי בעקבות נזק כספי או עוגמת נפש שנגרמה לך. איך מחשבים את גובה הפיצוי? תוכלו להיעזר במידע שנמצא בקישור.
 • את מי לתבוע - משרד התחבורה או המפעיל?
  בתביעה קטנה אתם תובעים את מפעיל התחבורה הציבורית על ההתנהלות שלו. אנחנו ממליצים לרוב לתבוע רק אם מדובר במקרים חוזרים שכבר התלוננתם עליהם מספר פעמים מול המפעיל ומול משרד התחבורה ושום דבר לא השתנה או במקרים חד-פעמיים קיצוניים ביותר.
 • אפשר לתבוע על כמה מקרים שונים שהיו מול אותו מפעיל?
  כן! ואפילו מומלץ ברוב הפעמים כדי להראות שמדובר בתופעה שחוזרת על עצמה ולא במקרה חד פעמי.
 • כמה זה עולה?
  תביעה קטנה עולה 1% מסכום הפיצוי המבוקש או לא פחות מ-50 ₪.
 • מה זה דורש ממני?
  כדי להגיש תביעה קטנה צריך למלא כתב תביעה ,פורמטים אפשר למצוא באתר שלנו. יש להגיש את התביעה דרך אתר האינטרנט או לגשת לבית משפט לתביעות קטנות הקרוב לביתכם. צריך לשלם אגרה (1% מסכום התביעה או לא מפחות מ 50 ₪). לאחר מכן יקבע מועד לדיון אליו תצטרכו להגיע (לרוב לאחר מספר חודשים מזמן התביעה). וזהו
 • כמה כסף לבקש פיצוי?
  מאד משתנה ממקרה למקרה! ניתן לתבוע נזקים בשני מישורים עד סכום מקסימלי של 33,900 ₪. הסכום צריך להיות הגיוני ולא מופרז. ניתן לתבוע על נזק כספי – למשל אם נאלצת לקחת מונית במקום אוטובוס, איחרת לעבודה והפסד השעות השפיע על המשכורת שלך או נגרמה לך הוצאה אחרת. לצורך הוכחת הנזק יש להציג ראיות כמו קבלה מהמונית, שיחה עם שירות הלקוחות של הנתבעת וכדומה. בנוסף לנזק הכספי ניתן לתבוע על נזק לא כספי, כלומר עוגמת הנפש שנגרמה, מטרד, אי נוחות וכדומה. ככל עוגמת הנפש גדולה יותר, ניתן לתבוע פיצוי גבוה יותר (למשל, אם כתוצאה מאי העצירה הפסדת פגישה או אירוע חשוב). בכל מקרה ניתן לטעון שנגרמה עוגמת נפש כתוצאה מאי העצירה בתחנה וכדאי להסביר מדוע. עוד מידע על עוגמת נפש אפשר למצוא כאן.
 • איפה אפשר לקרוא כתבי תביעה בנושא?
  דוגמאות לכתבי תביעה אפשר למצוא בדף הזה באתר שלנו.
שאלות על תביעות קטנות
 • איזה מקרים מתאימים לתביעה קטנה?
  ישנם מספר מקרים מובהקים שמתאימים לתביעה קטנה, מקרים שבהם ישנה הפרה בוטה של המפעיל את תנאי המכרז: *אוטובוס שלא יוצא בכלל מתחנת המוצא *אוטובוס שיוצא באיחור מתחנת המוצא *אוטובוס שמדלג על תחנה אם אחד מהמקרים האלה קורים לכם באופן קבוע ממליצים לכם לקרוא את המדריך לתביעות קטנות שלנו!
 • מה ההבדל בין תביעה רגילה לתביעה קטנה?
  תביעה קטנה היא כלי פשוט ביותר! בתביעה קטנה לא צריך עורכי דין או ידע משפטי. הראיות שצריך הן מאד בסיסיות (תלונה למפעיל על כל מקרה, כרטיס אוטובוס, קבלה של מונית, טלפון של נוסע נוסף, צילום, סרטון). תביעות קטנות הן על רקע סכסוכים אזרחיים (כמו צרכנות) וניתן להגיש תביעה עד לסכום מסוים לבית משפט בהליך פשוט מאד ואפילו דרך האינטרנט. בתביעה קטנה דורשים פיצוי בעקבות נזק כספי או עוגמת נפש שנגרמה לך. איך מחשבים את גובה הפיצוי? תוכלו להיעזר במידע שנמצא בקישור.
 • את מי לתבוע - משרד התחבורה או המפעיל?
  בתביעה קטנה אתם תובעים את מפעיל התחבורה הציבורית על ההתנהלות שלו. אנחנו ממליצים לרוב לתבוע רק אם מדובר במקרים חוזרים שכבר התלוננתם עליהם מספר פעמים מול המפעיל ומול משרד התחבורה ושום דבר לא השתנה או במקרים חד-פעמיים קיצוניים ביותר.
 • אפשר לתבוע על כמה מקרים שונים שהיו מול אותו מפעיל?
  כן! ואפילו מומלץ ברוב הפעמים כדי להראות שמדובר בתופעה שחוזרת על עצמה ולא במקרה חד פעמי.
 • כמה זה עולה?
  תביעה קטנה עולה 1% מסכום הפיצוי המבוקש או לא פחות מ-50 ₪.
 • מה זה דורש ממני?
  כדי להגיש תביעה קטנה צריך למלא כתב תביעה ,פורמטים אפשר למצוא באתר שלנו. יש להגיש את התביעה דרך אתר האינטרנט או לגשת לבית משפט לתביעות קטנות הקרוב לביתכם. צריך לשלם אגרה (1% מסכום התביעה או לא מפחות מ 50 ₪). לאחר מכן יקבע מועד לדיון אליו תצטרכו להגיע (לרוב לאחר מספר חודשים מזמן התביעה). וזהו
 • כמה כסף לבקש פיצוי?
  מאד משתנה ממקרה למקרה! ניתן לתבוע נזקים בשני מישורים עד סכום מקסימלי של 33,900 ₪. הסכום צריך להיות הגיוני ולא מופרז. ניתן לתבוע על נזק כספי – למשל אם נאלצת לקחת מונית במקום אוטובוס, איחרת לעבודה והפסד השעות השפיע על המשכורת שלך או נגרמה לך הוצאה אחרת. לצורך הוכחת הנזק יש להציג ראיות כמו קבלה מהמונית, שיחה עם שירות הלקוחות של הנתבעת וכדומה. בנוסף לנזק הכספי ניתן לתבוע על נזק לא כספי, כלומר עוגמת הנפש שנגרמה, מטרד, אי נוחות וכדומה. ככל עוגמת הנפש גדולה יותר, ניתן לתבוע פיצוי גבוה יותר (למשל, אם כתוצאה מאי העצירה הפסדת פגישה או אירוע חשוב). בכל מקרה ניתן לטעון שנגרמה עוגמת נפש כתוצאה מאי העצירה בתחנה וכדאי להסביר מדוע. עוד מידע על עוגמת נפש אפשר למצוא כאן.
 • איפה אפשר לקרוא כתבי תביעה בנושא?
  דוגמאות לכתבי תביעה אפשר למצוא בדף הזה באתר שלנו.
bottom of page