top of page

היערכות לקראת הבחירות המקומיות 

*בשל המלחמה, התקבלה החלטה על דחיית הבחירות המקומיות ב-3 חודשים.

לפני תחילת הלחימה בדרום, פעלנו להצבת נושא שיפור התחבורה הציבורית כאחת הדרישות המרכזיות מהמועמדים לראשות הערים. דף זה מרכז את פעילות הארגון בנושא במהלך החודשים שקדמו ללחימה, בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.  

***

כיצד נגרום למועמדים בבחירות לרשות המקומית לפעול לשיפור התחבורה הציבורית? 

זאת ההזדמנות שלנו, התושבים, נוסעי התחבורה הציבורית, לדרוש מהמועמדים -

בקדנציה הזאת נושא התחבורה הציבורית והמקיימת יעמוד בראש סדר העדיפויות! 

איך נעשה את זה? 
1. חפשו את פרטי הקשר של המועמדי
ם - מייל, טלפון, או הכי קל - פייסבוק. 
2. שלחו למועמדים ולרשימות בעיר שלכם את המסמך: עקרונות לשיפור התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות
3. שאלו אותם מה הם מתכננים לקדם בתחום התחבורה במידה ויבחרו.
4. הפיצו פוסט בנושא ותייגו אותנו ואת המועמדים! (אם המועמדים עונים לשאלה שלכם הוסיפו את התשובות שלהם לפוסט
).

הגיע הזמן לקחת את העיר בידיים

בחודשים האחרונים לקח ארגון 15 דקות חלק בקמפיין של מרכזים לצדק חברתי, הקורא למועמדים לקדם את הסוגיות החברתיות החשובות לנו, התושבים והתושבות בערים.

זה מה שהיה חשוב לנו להגיד:

bottom of page