top of page

בחירות מקומיות 2024

 

בחודשים האחרונים פעלנו להצבת נושא שיפור התחבורה הציבורית כאחת הדרישות המרכזיות מהמועמדים לראשות הערים. סמוך למועד הבחירות המוניציפליות פרסמנו דוח מיוחד ומקיף: 

"מה מצב התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות?"

כמה נת״צים נסללו? כמה שבילי אופניים? מה התושבים היו רוצים בכל עיר ועיר? איך לראשי הרשויות יש השפעה על התחב״צ? ומה עשו בקדנציה האחרונה?

הדוח מביא לידי ביטוי את ההשפעה של ראש העיר המכהנ.ת על מצב התחב״צ בעיר במסגרת הסמכויות הניתנות לרשות אל מול המצב בשטח, ועד כמה רשויות לוקחות אחריות בתחום התחבורה הציבורית.

הדו״ח מורכב מתוצאות סקר ״תחב״צ בעיר שלי״ בשיתוף 17 ארגונים חברתיים מובילים, עליו ענו יותר מ-7,000 עונים מכל הארץ, ומנתונים נוספים שאספנו ממערכות שונות וניתחנו לעומק.

כמה נתונים בולטים מתוך הדו״ח:


- 60% מכלל העונים לסקר ״תחב״צ בעיר שלי״ השיבו כי יש לסלול נת״צים גם על חשבון נתיבים/חניות לרכב פרטי, 24% ענו ”אולי“ ורק 16% התנגדו.
- הערים המובילות ברצון התושבים לנת״צים: רעננה, גבעתיים, רמת גן - עם למעלה מ-90% שהיו מעוניינים בנת״צים, בעוד ראשי הערים דווקא במקומות אלו מתנגדים לסלילת נת״צים ולא פועלים בתחום.
- על פי סקר ״תחב״צ בעיר שלי״, ממוצע שביעות הרצון הארצי מהתחבורה הציבורית במקום המגורים עומד על
2.47 מתוך 5.

- 93% מעוני הסקר השיבו כי נושא התחבורה הציבורית צריך להעסיק את המועמדים במידה רבה עד רבה מאוד! לתושבות.ים יש ציפייה גבוהה מהעירייה להתערב בתחבורה הציבורית ולשפר אותה.

 

 

הגיע הזמן לקחת את העיר בידיים

בחודשים האחרונים לקח ארגון 15 דקות חלק בקמפיין של מרכזים לצדק חברתי, הקורא למועמדים לקדם את הסוגיות החברתיות החשובות לנו, התושבים והתושבות בערים.

זה מה שהיה חשוב לנו להגיד:

bottom of page