top of page

משחקים והפעלות לבית

מיועד לגילאי בית ספר יסודי

עוסק במושגים מעולם

התחבורה הציבורית

ומפתח חשיבה

חוברת עבודה שיוצרה על ידי האמן חגי פרגו וכוללת קיפולי נייר מעולם התחבורה הציבורית בת"א

מתאימה לגילאי בית ספר יסודי

מיועד לגילאי בית ספר יסודי

עוסק ביתרונות התחבורה הציבורית

ומחזק את הזכרון

מיועד לגילאי בית ספר יסודי

עוסק בתכנון מסלול אוטובוס

ומפתח יצירתיות וחשיבה

מיועד לגילאי בית ספר יסודי

דף עבודה הנוגע במושגים מעולם התחבורה הציבורית 

מעודד יצירתיות וחשיבה

מיועד לגילאי בית ספר יסודי

ומפתח חשיבה

bottom of page