top of page

מי אנחנו

קצת עלינו

׳15 דקות׳ הוא ארגון המקדם תחבורה נגישה, ירוקה וצודקת יותר לתושבי ישראל

הארגון מייצג את ציבור הנוסעים ופועל למענו מול המדינה והרשויות המקומיות, בכדי להגדיל את אפשרויות ההתניידות שהן חלופה לרכב הפרטי, וכן להביא לכך שהתחבורה הציבורית תהיה אלטרנטיבה ראויה לרכב הפרטי, וזאת באמצעות קיצור זמני הנסיעה בתח״צ, שיפור והוספת שירות, שיפור נוחות וקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים ועוד.

הארגון רואה בתחבורה הציבורית והמקיימת כלי מרכזי המסייע להקטנת הפערים בין מרכז ופריפריה, להפחתה משמעותית של זיהום האוויר בישראל ולקידום אורח חיים בריא יותר לכלל תושביה. 

ייעוד הארגון הוא להביא לשינוי יחסי הכוחות הקיימים: מקהל שבוי שנוסע בתחבורה הציבורית או ברכב הפרטי מכורח הנסיבות, לקהילה של צרכנים משפיעים המביעים את דרישותיהם וצרכיהם ומביאים לשיפור התחבורה הציבורית ולמעבר של נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבורית, לאופניים, להליכתיות ולשיתוף נסיעות.

הפעילות שלנו מתקיימת באמצעות עבודה עם הציבור:

 • עבודה קהילתית עם קבוצות מקומיות ואקטיביסטים לשיפור שירותי התחבורה בשכונות ובערים.

 • הפצת וניתוח סקרים להבנת צרכי הנוסעים.

 • הפעלת מוקד לסיוע לנוסעי התח״צ.

 •  פעילות און ואופליין לקידום מאבקים ציבוריים ברמה הארצית עם ומול משרדי הממשלה, חברי הכנסת והעיריות, עם התקשורת ועם מעסיקים.

איך אנחנו עושים את זה?

 • באמצעות קמפיינים בתקשורת וברשתות החברתיות.

 • על ידי ליווי קבוצות ותושבים בערים השונות ושמירה על קשר ישיר עם הנוסעים.

 • באמצעות סקרים וניירות עמדה - המסייעים לעמותה ללמוד על עמדות התושבים ועל הבעיות בתח״צ. המידע שנאסף מסייע לתכנן שירות תח״צ טוב יותר עבור התושבים.

 • פעילות עם עיריות, חברות ועסקים על מנת לקדם סל פתרונות תחבורה מותאם עבור התושבים/העובדים.

 • פעילויות בתחום החינוך וההדרכות בבתי ספר.

 • כנסים, סיורים, הרצאות וסדנאות על ידי צוות העמותה ברחבי הארץ. בהרצאות אלו אנו מפגישים את הקהל עם מושגים בסיסיים מעולם התחבורה, האקטיביזם והעירוניות.

 • הפעלת מוקד פניות הציבור של העמותה - קבלת פניות שוטפות ויומיומיות מנוסעים, וסיוע שמביא בהמשך לשיפורים פרטניים בשירותי התחבורה הציבורית.

 • עבודה שוטפת ויומיומית וייצוג הנוסעים מול משרד התחבורה, מפעילות התח"צ, הרשויות המקומיות ועוד.

מטרות הארגון

 • פעילות למען תחבורה ציבורית מהירה, זמינה ואיכותית והוספת קווי שירות ציבוריים, כך שמערכת התחבורה הציבורית תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי ולעמידה בפקקים ותביא להפחתת השימוש ברכב הפרטי.
   

 • מתן כלים להתארגנות קהילתית לפעולה למען שיפור התחבורה הציבורית.
   

 • קידום השיח הציבורי החיובי בנושא תחבורה מקיימת.
   

 • סיוע לעיריות ולמעסיקים שרוצים לקדם פרקטיקות של תחבורה ירוקה. 
   

 • שיפור זכויותיהם, מעמדם ותנאיהם של הנוסעים בתחבורה הציבורית.

גם לדעתך מגיעה לנו תחבורה ציבורית טובה, שבילי אופניים נוחים ומדרכות רחבות?
רק אם נתארגן ונדרוש זאת מהמדינה ומהרשויות המקומיות נוכל לשנות את המצב!

רוצה להשפיע על התחבורה הציבורית? המקום שלך איתנו!

למה קוראים לנו 15 דקות? 

החזון שלנו הוא ׳עיר 15 הדקות׳ בה צרכים עירוניים יומיומיים נמצאים במרחק של 15 דקות הליכה ברגל, באופניים או באוטובוס. עבודה, בית, חנויות, בילויים, חינוך ובריאות - כל אלה צריכים להיות זמינים בטווח הזמן הזה. 

הארגון הוקם בשנת 2009 בירושלים על ידי יוסי סעידוב ואהוד עוזיאל שהובילו קבוצת תושבים משכונת קטמון, אשר רצו להגיע ב-15 דקות למרכז העיר ולתחנה המרכזית. בזכות מאבק מוצלח נוסד קו 15 שעומד ביעד הזה ופופולרי ביותר בעיר. משנת 2013 אנחנו רשומים כעמותה ופועלים ברמה הארצית.

bottom of page