top of page

״חופש הוא לא היכולת להגיע לכל מקום במכונית. חופש הוא היכולת להגיע לכל מקום בלעדיה״

ארגון 15 דקות (ע״ר) פועל לקידום תחבורה ציבורית והפחתת השימוש ברכב פרטי בישראל. הארגון מסייע לנוסעים, לרשויות המקומיות והאזוריות ולגופי המדינה לקדם קשת פתרונות תחבורה מתקדמים לתושבי המדינה.

ייעוץ וליווי לעסקים ולרשויות מקומיות

1. אפיון וניתוח צרכי העסק ומתן מידע על אופציות הגעה לעבודה

אפיון צרכיו הספציפיים של העסק/הארגון והיתרונות הכלכליים הטמונים במעבר להתניידות ירוקה לעבודה, התאמת פתרונות תחבורה באופן מושכל ומתוך היכרות עם איכויות הפתרונות השונים. כמו כן, זיהוי חסמים להפעלת הפתרונות וגיבוש תכניות להסרתם (כולל בתוכו גם מתן מידע על אופציות הגעה לעבודה). כלי זה כולל בתוכו סקר למעסיק ולעובדים ודו״ח הכולל את ההמלצות שלנו.

 

2. ליווי התנסות ראשונית של העובדים

מעסיק אשר יהיה מעוניין להמשיך את תהליך הליווי - ימשיך עמנו לשלב הבא ובו נלווה את העובדים בהתנסות ראשונים במעבר מהרכב הפרטי לחלופות האחרות. 

3. הכשרות, הדרכות וסיורים לעובדים ולהנהלה

חשיפה של העובדים למגוון אמצעי התחבורה שהתפתחו בשנים האחרונות, באמצעות הרצאות וסדנאות המותאמות לעסק.

לעסקים

הגעה ירוקה לעבודה

ארגון '15 דקות' פועל לקידום תחבורה נגישה וירוקה בהגעה למקומות עבודה. אנו פועלים לקידום דרכי התניידות חלופיים לרכב הפרטי. 

 

למעסיקים המעוניינים לחקור יחד את הנושא ולקדם קשת פתרונות הגעה למקום העבודה, עומדים הכלים הבאים:

בין השירותים אותם מספק הארגון: 

  • הכנת סקר צרכים בנושא תחבורה, המותאם לאזור הגיאוגרפי הרלוונטי.

  • ניתוח תוצאות הסקר ובניית דו״ח תוצאות והמלצות.

  • ניתוח אפשרויות ההתניידות העומדות בפני תושבי האזור.

  • הכנת דו״ח מסכם ומסמך עמדה למשרד התחבורה.

לרשויות מקומיות

לרשות המקומית ישנה השפעה גדולה על הדרך בה בוחרים התושבים להתנייד ועל איכות וכמות שירותי התחבורה אותם הם מקבלים מהמדינה. 

ארגון 15 דקות מסייע לרשויות המקומיות לקבל תמונת מצב של הצרכים והרצונות של כלל תושבי הרשות, ולשקף צרכים אלו למשרד התחבורה.

bottom of page