top of page

קמפיין האסלות

במחאה על החלטת משרד התחבורה שלא להפעיל רכבות בקווים מרכזיים בערבי חגי תשרי ובצאתם (ספטמבר 2021), הציבו חברי ארגון 15 דקות עשרות מושבי אסלה עם הכיתוב "משרד התחבורה משתין על נוסעי התחבורה הציבורית".

חרף העובדה שערבי החג בספטמבר 2021 התקיימו באמצע השבוע - הוחלט כי ברכבת ישראל לא יופעל הקו לחיפה, וזאת בשל פרויקט החשמול. לפי לוח הזמנים שפרסמה הרכבת באותם ימים נראה היה כי רשת מצומצמת בלבד של הרכבות תופעל בערבי החגים ובצאתם, כשבכל חג - שבו אין סגר - הכבישים גדושים ופקוקים גם כך.


לאחר מספר ימים הנחתה שרת התחבורה מיכאלי לגבש לוח זמנים שונה לערב יום כיפור ולחג הסוכות, אך בראש השנה הופעל בכל זאת לוח זמנים מקוצץ שמנתק את המטרופולינים.


Коментарі


bottom of page