קידום רשויות מטרופוליניות

עודכן: 29 בספט׳ 2021

בכדי לצאת מהפקקים ולהקל על בעיית הגודש בכבישים, קיים פתרון העומד בפני המדינה ומונהג כבר שנים במדינות רבות בעולם: הקמת רשויות מטרופוליניות. במקום שליטה ריכוזית של המדינה בתחום התחבורה הציבורית - העברת הסמכויות לרשויות המקומיות.בישראל הפקוקה, ניהול תחבורתי ברמה הארצית אינו מיטבי בשל מגוון גדול מדי של אתגרים. לרוב הפתרונות אינם מותאמים פרטנית למאפייני המטרופולין.

מצד שני, ניהול תנועה ברמה המקומית בלבד טומן בחובו היעדר סנכרון בין רשויות שונות וחוסר רציפות בהתנהלות, על אף שרבות מהדרכים הן משותפות. ועל כן הרשות המטרופולינית היא, הפתרון המאפשר ניהול ותכנון תחבורתי אופטימלי.


בעוד ניהול תנועה מטרופוליני מקובל מאוד בעולם, בישראל - על אף שנושא זה נמצא על שולחן הדיונים כבר שנים ארוכות ואף זכה להתייחסות משמעותית בוועדות סדן וטרכטנברג - הסחבת נמשכת ומצב התחבורה בישראל הולך ומחמיר.


נכון לשנת 2021, מיותר לציין, המלצות אלו לא יושמו. את טענות אלו העלנו בפני שרת התחבורה הנוכחית, ח"כ מרב מיכאלי, לאחר שתכנית הרשויות המטרופוליניות נגנזה מחוק ההסדרים בקיץ 2021, וזאת בשל מאבקי כוח ומלחמות אגו בין משרד התחבורה והאוצר, ונציגי הרשות.


מה אנחנו עושים בעניין?


אנו ב-'15 דקות' פועלים להקמת קואליציות מקומיות, בהן יהיו שותפות רשויות מקומיות שכנות, נציגי המפעילים הפועלים באזור, המעסיקים הגדולים באזור וממונה אזורי של משרד התחבורה. בקואליציות אלו, ידונו בנושאים בוערים העולים מן הציבור ויחתרו למציאת פתרונות, וכן יגבשו אסטרטגיה משותפת להסכמות לטובת שיפור התחבורה הציבורית בטווח הזמן המיידי. קואליציות אלה יוכלו לשמש תשתית לרשויות מטרופוליניות בהמשך. בנוסף, באמצעות פעילות לובי ארצית ואזורית נפעל להקמת רשות מטרופולינית ממוסדת.