top of page

הצבת מצלמות אכיפה

עודכן: 29 בספט׳ 2021אכיפת נסיעת כלי רכב פרטיים בנתיבי העדפה לתחבורה ציבורית (נת״צים) מאפשרת נסיעה חלקה ומהירה יותר בתחבורה הציבורית, ובכבישים עמוסים במיוחד היא מעניקה לאלו שבוחרים לשתף את הנסיעה שלהם עם אחרים, עדיפות על אלו שבחרו שלא לעשות כן.

למרות שחוק איסור נסיעת כלי רכב פרטיים בנת״צים היה קיים שנים רבות, הוא לא נאכף ברוב העיריות בישראל וכך רכבים פרטיים רבים עדיין נוסעים על נתיבים אלה וגורמים לעיכובים גדולים בתנועת התחבורה הציבורית.

בעקבות לחץ ציבורי בלתי פוסק מצד ארגון 15 דקות, בוצע סוף סוף תיקון חקיקה המאפשר הצבת מצלמות אכיפה המתעדות נסיעת כלי רכב פרטיים בנתיבי התחבורה הציבורית. סמכויות האכיפה הורחבו לרשויות המקומיות, כך שניתן להם תמריץ לאכוף את עבירות התנועה הללו ולהעשיר על הדרך את קופת העיריה.

התחלת האכיפה הקבועה באמצעות מצלמות אכיפה היא בשורה גדולה לנוסעי התחבורה הציבורית בישראל כיוון שזו תגרום להרתעה ותשאיר את נתיבי התחבורה הציבורית פנויים לתנועת האוטובוסים בלבד.

אנו ממשיכים להעלות לשיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי את חשיבות האכיפה, וכן ללחוץ על מקבלי ההחלטות הן במשרד התחבורה והן ברשויות המקומיות, להתחיל באכיפה של הנת״צים במקומות נוספים בארץ.
תגובות


bottom of page