top of page

קמפיין "די להפקרת הנוסעים"

עודכן: 30 בספט׳ 2021

במהלך אוקטובר 2020, ימי הסגר השני בתקופת הקורונה - פתחנו בקמפיין היוצא נגד החלטת משרד התחבורה להקטין את שירות התחבורה הציבורית ל-25% מהשירות הרגיל, וזאת במקום לתגבר את השירות ולאפשר לנוסעי התחבורה הציבורית התלויים בה בשביל להגיע לבית החולים, או למקום העבודה שלהם שהוגדר כחיוני - להגיע למקום חפצם, בבטחה וברווחה, ולא חשש מפגיעה בבריאותם.


מאות תלונות הגיעו למוקד פניות הציבור של העמותה, לצד עשרות הודעות ברשתות החברתיות בנוגע לגזרה זו של משרד התחבורה, ולכשלים המהותיים שהתגלו במערך התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ באותם ימים, בעקבות ההחלטה להקטין את שירות התח״צ בימי הסגר.


מספר ימים לאחר ההחלטה, ובעקבות הלחץ הציבורי והתקשורתי שהפעלנו יחד עם ארגוני חברה וסביבה נוספים, הורתה שרת התחבורה דאז מירי רגב לחברות התחבורה הציבורית, לשוב ולהפעיל את קווי הנסיעה העירוניים והבינעירוניים בהיקף מלא.
Comments


bottom of page