top of page
< חזור

חשבתם להגיש תביעה קטנה נגד חברות התחבורה הציבורית? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת

האוטובוס מאחר באופן קבוע? לא עוצר או מדלג על התחנה שלך? כתוצאה מכך נגרם לך נזק כספי? יכול להיות שיש לך עילה לתביעה קטנה. לחברות התחבורה הציבורית יש חובה כלפי הנוסעים שלהם ולנו הנוסעים יש הזכות לדרוש את זכויותינו. מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה ייצוגית? איך קיומה של תביעה ייצוגית משפיע על ניהול תביעה קטנה בבית משפט? נגד אילו מפעילות אוטובוסים תלויה ועומדת תביעה ייצוגית ומה המשמעויות? הנה כמה דברים שאתם חייבים לדעת לפני שאתם מתחילים בהליך.

עדן רונן


Pexels :תביעות קטנות// צילום

לאחרונה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות נגד חברות תחבורה ציבורית בעיקר בגין איחורים ודילוגים על תחנות. לתביעה הייצוגית יש השפעה על ניהול תביעה קטנה. שוקלים להתחיל כעת בהליך של תביעה קטנה? בהנה כמה דברים שחשוב מאד שתדעו ויכולים להשפיע על התביעה שתגישו. כל הפרטים כאן.


מהי תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית הינה תביעה המוגשת על ידי אדם בשם קבוצת נפגעים. התובע המייצג לא זקוק לייפוי כח מחברי הקבוצה. בדרך כלל מדובר במקרים בהם נגרם לקבוצה גדולה של אנשים נזק קל, ולכן רבים מהם יוותרו על הגשת תביעה (הכרוכה בהשקעת משאבי זמן וכסף). בעוד שהנזק ליחיד אינו גבוה, הנזק המצטבר לקבוצה יכול להיות חמור במיוחד. ברירת המחדל היא שכל אדם אשר מתאים להגדרת הקבוצה הנפגעת כלול בתביעה. 


נגד אלו חברות תחבורה ציבורית הוגשו תביעות ייצוגיות ובגין אלו נושאים?

בחודש ספטמבר הוגשה בקשה תביעה ייצוגית נגד חברת קווים (ת"צ (מרכז) 35559-02-23), ונגד חברת אלקטרה אפיקים (ת"צ (מרכז) 35465-02-23). 

בשני המקרים התביעות הוגשו בגין איחורים ודילוג על תחנות. כאמור, ברירת המחדל היא שכל אדם אשר מתאים להגדרת הקבוצה כלול בתביעה. המשמעות היא שכל מי שסבל מאיחורים ודילוג על תחנות בקווי אוטובוס של חברת קווים ושל חברת אלקטרה אפיקים, כבר כלול בתביעה. 

חשוב לציין שייתכן שיוגשו תביעות ייצוגיות נוספות נגד חברות אחרות או בגין עילות שונות. במקרים אלה הגדרת הקבוצה המיוצגת בתביעה תשתנה. 


כיצד הגשת תביעה ייצוגית משפיעה על האפשרות שלי להגיש תביעה קטנה?

מאחר ותביעה ייצוגית חלה על קבוצה של אנשים, ייתכן מצב שבגין אותה עילה (לדוגמה – איחורים חוזרים ונשנים מעל ל- 10 דקות, של אותה חברת אוטובוס ובאותו פרק זמן) תוגש תביעה קטנה במקביל לתביעה ייצוגית. השאלה כיצד הדבר משפיע על אפשרות ניהולה של התביעה הקטנה. 

בסופו של דבר זה תלוי בשאלה האם הטיפול בתביעה הסתיים, למשל באמצעות מתן פסק דין, או שהתביעה עוד תלויה ועומדת בפני בית המשפט. בכל אחד מהמקרים התשובה שונה. ניתן כאן הסבר לשני המקרים:

  • תביעה ייצוגית שהסתיימה במתן פסק דין - אם ניתן פסק דין, אזי לא ניתן להגיש תביעה קטנה באותו נושא. בשפה המשפטית הדבר נקרא מעשה בית דין. המשמעות היא שלא ניתן לתבוע בגין נושא שכבר נדון והוכרע בבית משפט. כך למשל, בחודש מרץ 2023 נחתם הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת מטרופולין (ת"צ (מחוזי מרכז) 40696-03-20). התביעה עסקה במקרים של אי ביצוע נסיעות ואיחורים מעל ל- 10 דקות. התביעה הוגשה במרץ 2020 והיא חלה 7 שנים אחורה ועד מועד פסק הדין. על פי הסדר הפשרה, מטרופולין תשלם פיצוי לציבור בשווי 1.1 מיליון שקל. הסדר הפשרה אושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. לפני מתן פסק הדין, ההסדר פורסם לציבור וניתן היה להתנגד או לבקש לצאת מההסדר. נוסע של חברת מטרופולין שנפגע מאי-ביצוע נסיעות ואיחורים מעל ל- 10 דקות, לפני מתן פסק הדין, ולא יצא מההסדר, חל עליו מעשה בית דין. כלומר, הוא אינו יכול לתבוע בנפרד, כיוון שעניינו כבר נדון במסגרת התביעה הייצוגית.

  • תביעה ייצוגית תלויה ועומדת - במקרה זה הנושא נתון בשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט יכול להורות על הקפאת הטיפול בתביעה הקטנה, עד סיום בירור הליך התובענה הייצוגית (שיכול להימשך מספר שנים), אך הוא גם יכול להחליט להמשיך לדון בתביעה הקטנה במקביל. בית המשפט ישקול מרכיבים שונים, כגון: כמה מתקדם הליך התביעה הייצוגית, עד כמה מידת מורכבות ההליך בתביעה הייצוגית, עד כמה דומות העילות בשני ההליכים ועוד. לא ניתן לומר מראש מה יחליט בית המשפט. נדגיש שוב (!): מי שמגיש תביעה קטנה כאשר במקביל מתנהלת תביעה ייצוגית, צריך להביא בחשבון שייתכן שהדיון בתביעתו יוקפא עד לסיום ההליך בתביעה הייצוגית.


פרטים חשובים להתחלת תהליך של תביעה קטנה וטפסי הגשת תביעה ניתן למצוא כאן:

bottom of page