top of page

משך ההרצאה משתנה בהתאם לרצון וצרכי הקהל. משך ההרצאה משפיע על מידת ההתעמקות בנושא ועל אופי המפגש (סדנה, הרצאה, הכשרה ועוד).

עלותו תיקבע בהתאם.
 

*ההרצאות קיימות גם בגרסת זום. מפגשי הזום אינטראקטיביים וחווייתיים, והמשתתפים מעורבים בהם באופן פעיל. ניתן לקצר את מפגשי הזום במידה וימצא בכך צורך. על מפגשי זום תינתן הנחה של 20% ממחיר הרצאה רגילה

 

רוצים עוד פרטים? כתבו לנו ל-moked@15minutes.co.il
 

בהרצאה זו נעסוק בשינויים שאנו צריכים לדרוש ממקבלי ההחלטות בנושא התח"צ, על מנת להוציא את ישראל ממשבר התחבורה, ולהוביל את ישראל להיות מדינה מתקדמת מבחינה תחבורתית. נדבר על מאבקים מהעבר ומההווה, נשתף בפעולות אקטיביסטיות שקיימנו וניתן כלים בסיסיים למאבק ציבורי בנושא ולמעורבות אזרחית בכלל.

הרצאה 1:
"איך משנים מציאות?
על אקטיביזם ותחבורה ציבורית"

בהרצאה זו נבין את משמעויות משבר התחבורה בישראל, ואת הנגזרות שלו לגבי חיי היום יום שלנו. נתייחס לנקודות המבט הפסימיות והאופטימיות בסוגיה זו, ונדבר על התפקיד שלנו בעיצוב המציאות התחבורתית בישראל.

הרצאה 2:
"השינוי בדרך"

בהרצאה זו נלמד את העקרונות והטיפים לנסיעה טובה בתחבורה ציבורית ונתעמק בתהליכי הגשת תלונות ותביעות קטנות, ככלי לשיפור התחבורה הציבורית.

הרצאה 3:
"הלוחש לנוסעים"

בחירה בתחבורה ציבורית כאידיאולוגיה - כל הסיבות לכך שתחבורה ציבורית היא לא רק פתרון מעשי, אלא גם בחירה אידיאולוגית. 

הרצאה 4:
"השיחה הבאה שלכם בפינת הקפה"

בסדנה זו נכיר את השחקנים העיקריים בזירת התחבורה הציבורית, נלמד את השפה והמושגים הבסיסיים בתחום התשתיות ושירות התחבורה הציבורית בישראל, נדבר על אקטיביזם ותחבורה ציבורית - כלים ומושגים לפעילות אפקטיבית, נלמד מהצלחות - מודלים של תחבורה ציבורית מהעולם, ונציף את האתגרים המרכזיים בתחום התחבורה בישראל.

הכשרה לאקטיביסטים מקומיים

bottom of page